Ceník služeb pro rok 2023 platný od 1.1.2023

 

Tradiční čínská medicína

Vstupní konzultace 120 minut

1 000,- Kč

(+ do 1 000,- Kč za byliny)

Každá další návštěva 60 - 90 minut

600,- Kč

(+ do 1 000,- Kč za byliny)

 

 

 

 

 

Masáže

Cena za 1 minutu masáže 

9,- Kč

(540,- za 60 minut, 405,- za 45 minut, 270,- za 30 minut)

 

 

 

STORNO PODMÍNKY

Storno termínu objednané služby provádějte vždy s dostatečným časovým předstihem před objednaným termínem (nejpozději 24 hodin před objednaným termínem). V případě předem neomluvené absence na objednaném termínu se hradí storno poplatek ve výši objednané služby.

Objednáním termínu souhlasíte s uvedenými storno podmínkami.

Storno podmínky jsou v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. § 1837.

Tradiční čínská medicína

Tradiční čínská masážní technika GUASHA - perla mezi poklady čínské medicíny

21.11.2021 20:20
Guasha (kváša) patří mezi zářící perly, které můžeme nalézt v pokladnici čínské medicíny. Po staletí hrála guasha důležitou roli v prevenci a léčbě nemocí.   Terapie se provádí kamennou destičkou (nejčastěji z nefritu, jadeitu nebo buvolího rohu, ale v současné době se můžeme setkat i s jinými kameny a materiály), kdy pravidelnými tahy tzv. vyškrábeme na kůži výsev (gua znamená škrábat...

YANG SHENG FA - 4. kapitola: Volba léčebného postupu

18.08.2021 09:44
Naše nemoci mohou zasáhnout naši životní sílu a dlouhověkost, a to zejména v 2. polovině našeho života, kdy se nacházíme v jeho sestupné fázi. V sestupné fázi naše životní síla nestačí na to, aby v plné míře obnovila a regenerovala tělo. Rekonvalescence po prodělané nemoci je mnohem delší a není nikdy úplná. Čím jsme starší, tím oslabenější se cítíme po nemoci. Tento úbytek životní síly přispívá...

YANG SHENG FA - 3. kapitola: Tři složky naší životní síly

02.12.2020 19:39
Naše celková životní síla záleží na kvalitě jejích základních tří složek, kterými jsou duch (shen), fyzické tělo (esence jing) a fyziologické procesy, které tělo vykonává (životní energie qi). duch (shen) je nehmotný a zahrnuje všechny psychologické aspekty, mezi které patří vnímání, poznání a cítění; prostřednictvím jejich regulace řídí veškeré orgány a životní funkce v těle; ducha...

YANG SHENG FA - 2. kapitola: Vliv našeho způsobu života na proces stárnutí

17.10.2020 14:24
Každý život můžeme rozdělit na 4 etapy: narození, růst, dospělost a stáří. Narození a růst jsou fáze vzestupné a životní síla je mocná. Stáří je fáze, kdy se zrychluje chátrání, dokud nenastane nevyhnutelný okamžik smrti. Nejdelší etapou je dospělost s největším rozkvětem. Životní cyklus je stejný pro vše živé - člověka, zvířata i rostliny a odpovídá velkým přírodním cyklům, které představuje...

YANG SHENG FA - 1. kapitola: Přirozená dlouhověkost

27.08.2020 21:10
Všichni živí tvorové podléhají zákonům přírody. Jestliže existuje zrození, existuje nutně i smrt. Každý živý druh má svou vlastní potenciální délku života. Některé druhy hmyzu žijí jen několik dnů, zatímco některé stromy mohou žít i více jak 1000 let. Podle starých Číňanů je přirozená délka lidského života, kterou nám vymezila příroda, přibližně 110 - 120 let. Ještě dnes najdeme na světě kraje,...
1 | 2 >>

Vážení a milí přátelé, příznivci a milovníci přírody, alternativní medicíny a dalších tělu i duši prospívajících aktivit,

 

často jsem hledala na internetu webové stránky s podobnou tématikou a musím konstatovat, že v posledních letech jich mnoho přibylo. Stále mi ale něco chybělo, buď byly zaměřeny pouze na bylinky, nebo pouze na tai-čchi, nebo buddhismus, ale nepodařilo se mi najít stránky, které by pojímaly tato témata jako celek.  A protože v přírodě i ve fyzickém a duchovním životě spolu vše souvisí, počínaje procházkami a toulkami přírodou až po léčbu bylinkami, cvičení a další, jak se dnes s oblibou říká, alternativní metody, rozhodla jsem se vytvořit tyto webové stránky, které jsou souhrnem mých vlastních znalostí podložených odbornými obecně uznávanými poznatky alternativní medicíny. Ráda bych se zde pokusila možná o nemožné, nashromáždit a popsat zde všechna témata, která souvisí s podstatou lidského bytí. Věřím tomu, že jejich prostřednictvím se člověk může stát štastnějším a prožít plnohodnotný život.

 

Můžete se mnou sledovat, zda se mi to daří či ne a přeji vám, abyste zde v případě nouze, nebo "jen tak" našli, co hledáte.

 

Velký dík bych ráda věnovala knihám Jiřího Janči a Josefa A. Zentricha, knihám Marie Treben a Fritze Geigra a mnoha dalším knihám a jejich autorům,  které mi poskytly zdravý vědomostní základ pro vytvoření těchto stránek. Přehled zajímavé tématické literatury a literatury, ze které jsem čerpala, naleznete v sekci zajímavé knihy.