jóga

 

Slovo jóga pochází ze sanskrtu a doslovně znamená jho. Výraz jho označuje v tomto smyslu spojení (připřažení se) s bohem a sjednocení s ním. V hinduismu nalezneme pod označením jóga mnoho jógických směrů, přizpůsobených vlohám a duchovním schopnostem adeptů.

 

Mezi základní jógické směry patří:

  • karmajóga - cesta ke splynutí s bohem skrze nezištné jednání, adept přináší veškeré své skutky jako oběť božstvům
  • bhaktijóga - cesta lásky a oddanosti, která vede ke sjednocení člověka s bohem; po rozvinutí intenzivní lásky k bohu rozplyne se ego adepta ve vyvoleném ideálu
  • rádžajóga - královská jóga, která v sobě zahrnuje etické a morální zásady, jógová a dechová cvičení, odpoutání smyslů od všech smyslových předmětů, koncentraci a meditaci a svět vyššího vědomí či nadvědomí
  • tantrická kundaliníjóga - tantrajóga, jejím cílem je probudit duchovní sílu adepta; síla sídlí na dolním konci páteře a po probuzení vystupuje šesti centry (čakry), které jsou umístěny podél páteře, až do sedmého centra mimo lidské tělo nad temeno hlavy, kde se spojí s božským principem
  • džňánajóga - cesta abstraktního poznání, která vede člověka k bohu skrze intelektuální analýzy a poznání; vyžaduje bystrý úsudek, oproštění se od všech světských pout a vazeb, odříkání a čistotu myšlení

 

U nás je známá především hathajóga, která je založená na tělesných (ásany) a dechových cvičeních (pránájámy). Do hathajógy patří také soubor pročišťovacích procedur (dhauti karmáni). V Indii je považována pouze za přípravu k ostatním duchovním směrům jógy.

 

Cvičení jógy v sobě zahrnuje cvičení "pozdrav slunci" pro zahřátí svalstva a pro přípravu ásan, proces uvědomění a sérii ásan, která je zakončena uvolněním v poloze "mrtvoly" (šavásaně).

 

Základní pravidla pro praktikování jógy, zajímavé jógínské postupy a pročišťovací techniky :

  

 Série ásan, pozdrav slunci a citace jsou převzaty z knihy André Van Lysebetha "Jóga":

"V józe není nic ponecháno náhodě a sled ásan se řídí přesnými pravidly, vyplývajícími z tisícileté zkušenosti. V sérii cviků zaujímá každá poloha své místo, doplňuje či zdůrazňuje předcházející cvik, připravuje další, či představuje vyrovnávající protipolohu. Mezi typickými sériemi ásan je mnoho vhodných a logických; z nich je třeba vybrat jednu sérii a držet se jí, neboť postupně si organismus na ni zvyká a podmiňuje v pavlovském slova smyslu, připravuje se na ni a o to lépe reaguje. Přijali jsme za svou sérii vyučovanou v Rišikéši, v ášramu svámího Šivánandy. Zabírá jen asi půl hodiny, což je přístupné pro většinu z nás."