mahájána (velké vozidlo)

 

Mahájána a hínajána jsou dva hlavní směry buddhismu. Mahájána vznikla v 1. století před Kristem a nazývá se velké vozidlo, protože svojí mnohostranností otevírá cestu k vysvobození všem bytostem. Vychází ze základního učení Gautamy Buddhy. Mahájána klade důraz na osvícení jednotlivce (bódhisattvy), aby pak mohl jednat pro blaho všech bytostí svým milosrdenstvím. Klade menší důraz na mnišský život a umožňuje i laikům dosáhnout nirvány s pomocí buddhů a bódhisattvů.

 

Mahájána se rozšířila z Indie do Tibetu, Číny, Japonska a Koreje, kde se rozdělila na množství dalších směrů.