átman

 

V hinduismu označení pro skutečné a nesmrtelné já člověka (duše).

Átman je nezúčastněným pozorovatelem džívy, existuje mimo tělo a myšlení a jako absolutní vědomí je identické s brahma, se kterým má i totožné znaky: věčné, absolutní bytí, absolutní vědomí a absolutní blaženost.

Buddhismus naopak existenci átmanu popírá.