ÓM

 

Tato posvátná slabika je nejobsáhlejším a nejzvnešenějším symbolem hinduistického duchovního poznání a významnou roli hraje také v buddhismu. ÓM je symbolem tvaru a zvuku, je projevem duchovní síly, je znamením přítomnosti absolutna ve světě.

Znaky slabiky ÓM znázorňují třemi křivkami tři světy: svět tělesný, svět duchovní a svět nevědomí. Tečka nad písmenem označuje nevyšší vědomí, které tyto tři světy ovládá a osvěcuje je:

  • spodní křivka (1) - symbolizuje hmotný svět, svět stavu bdění, rovinu vnější aktivity a také skutečnost, že i to nejnepatrnější se může stát velkým
  • vedlejší křivka (2) - symboluzuje rovinu snění, která je ovlivňována myšlením, je to stav na hranici bdění a hlubokého spánku
  • horní křivka (3) - symbolizuje stav nevědomí, který nazýváme hlubokým spánkem, ten pak tvoří spojovací článek k dalšímu stavu
  • bod - bod absolutního vědomí ostatní tři stavy osvěcuje a ovládá, bez něj by nebylo ani myšlení, ani symbolu a ani vesmíru, bod září svým vlastním světlem, které spatří jen ten, kdo překoná předcházející tři stavy, dosáhne bodu a splyne s ním v jedno
  • oblouček pod bodem - vyjadřuje nekonečnost a naznačuje, že omezené myšlení není schopno výšku a hloubku tohoto bodu postihnout

 

ÓM je konkrétní projev poznání nejvyšší pravdy, že v tomto vesmíru neexistuje nic nezávisle, vše je projevem nebo proměnou nejvyššího a jediného vědomí, ÓM se podílí v různém stupni na existenci vesmíru a vše navzájem propojuje.

 

slabika ÓM