Rámájana

 

Doslovně "Příběh života Rámova". Rámájana je nejstarším eposem sanskrtské literatury a za jejího autora je považován světec Válmíki.

Pochází pravděpodobně ze 4. stol. př. Kr.

Epos popisuje osudy prince Rámy, jeho manželky Síty, kterou unesl král démonů Rávana, návrat manželů, jejich smrt a Rámovo vystoupení na nebesa.