tao-ťiao

 

Čínsky daojiao, vyslovujeme "tao-ťiao", označení pro religiózní taoismus, který zahrnuje školy a směry, které mají za cíl dosažení nesmrtelnosti "čchang-šeng pu-s´". Jako metody k dosažení nesmrtelnosti používá "tao-ťiao" meditace, alchymistické praktiky, gymnastická cvičení "tao-jin", dechová cvičení a dokonce i sexuální techniky. Tento směr taoismu byl ovlivněn mimo jiné i učením Lao-c´a a Čuang-c´a, kteří jsou považováni za zakladatele filozofického taoismu "tao-ťia". Zahrnuje také učení pěti prvků "wu-sing", které pátrá po elixíru nesmrtelnosti ("waj-tan", "nej-tan") a po ostrovech nesmrtelných. Později se do "tao-ťiao" vmísilo také uctívání božstev.

 

Hlavním učením "tao-ťiao" je "tao", které je chápáno jako prázdnota a prazáklad všeho bytí, z "taa" vznikl kosmos, pět prvků, "jin-jang" a desettisíc věcí "wan-wu". "Tao-ťiao" uctívá tři čistoty "san-čching", které jsou interpretovány jako personifikace "taa" a dále pak nebeské ctihodné "tchien-cun", mezi které patří i Lao-c´a je považován za nejvýznamnějšího. 

 

Stoupenec religiózního taoismu si klade za cíl dosažení fyzické nesmrtelnosti, k jejímu dosažení používá rozličné metody, mezi které patří "tao-jin", embryonální dýchání "tchaj-si", vnitřní elixír "nej-tan", vnější elixír "waj-tan", talismany, zdržování se zrnin a sexuální praktiky. Mezi nejdůležitější obřady pak patří slavnosti půstu, kolektivní zpovědi a rituály k uctívání božstev.

 

Za nejdůležitější školy "tao-ťiao" jsou považovány:

  • Škola očisty vnitřních božstev
  • Cesta pěti měřic rýže
  • Cesta nejvyššího míru
  • Škola magického klenotu
  • Cesta pravé jednoty
  • Cesta realizování pravdy