YANG SHENG FA - 1. kapitola: Přirozená dlouhověkost

27.08.2020 21:10

Všichni živí tvorové podléhají zákonům přírody. Jestliže existuje zrození, existuje nutně i smrt.

Každý živý druh má svou vlastní potenciální délku života. Některé druhy hmyzu žijí jen několik dnů, zatímco některé stromy mohou žít i více jak 1000 let.

Podle starých Číňanů je přirozená délka lidského života, kterou nám vymezila příroda, přibližně 110 - 120 let. Ještě dnes najdeme na světě kraje, kde napočítáme celou řadu stoletých lidí, kteří si zachovali výbornou tělesnou i duševní sílu.

Jaká tajemství umožňují člověku dojít až na konec své dráhy přirozeného života? V Číně byli starověcí taoističtí mudrci známí pro svou dlouhověkost, působili mladistvě i ve značně pokročilém věku, byli ohební, bez vrásek a se zachovalými zuby.

Tajemství dlouhověkosti se skrývá v metodě zvané YANG SHENG FA =  metoda udržování života, která vychází ze zkušenosti předávané taoistickými mudrci ve starověké Číně.

 

Převzato z brožury YANG SHENG FA , kterou vydala v roce 1994 Československá sinobiologická společnost