zajíc polní

 

třída: savci (Mammalia) - řád: zajíci (Lagomorpha) - čeleď: zajícovití (Leporidae) - rod: zajíc (Lepus) - druh: zajíc polní (Lepus europaeus)

 

Během února a na počátku března začíná období páření a rozmnožování zajíců, které trvá celé jaro a léto až do srpna a září. Během tohoto období porodí zaječí samice až 10 mláďat, ale převážná většina z nich se nedožije dospělosti, přežijí v průměru 2 - 4 mláďata. Samice v jednom vrhu rodí 2 - 5 mláďat na holých a nekrytých místech podél cest, na polích a loukách. Čerstvě narození zajíčci jsou osrstění a vidí, měří kolem 10 cm, takže působí dojmem, že jsou starší. Samice je často na dlouhé hodiny opouští a odchází za potravou, ale několikrát denně se k nim vrací, aby je nakojila a zahřála.

 

Pokud se rádi touláte lesem, může se vám stát, že narazíte na malé schoulené zajíčky a budete mít dojem, že jsou opuštění a bezbranní. První, co vás napadne je jim pomoci. Vaše pomoc však často není nutná, protože zaječí matka si jen odběhla za potravou a brzy se vrátí, aby se o ně postarala. Také můžete narazit na místo potřísněné čerstvou krví, kde se zajíčci choulí, pokud nenaleznete stopy po zápase, jako chuchvalce chlupů a jiné znaky, s největší pravděpodobností se jedná o místo porodu, ke kterému se matka také opět vrátí.

 

Proto, než se rozhodnete na malé zajíčky sahat, ohledejte pořádně místo kolem nich a zkuste podle stop zjistit, zda je nutné je zachraňovat, protože v okamžiku, kdy se jich dotknete, není příliš velká šance, že bych se jich matka znovu ujala a malí ušáčci v zajetí často hynou, takže jejich šance na záchranu lidskou rukou je poměrně nízká.

 

 

čerstvě narození zajíčci - stáří pár hodin