YANG SHENG FA - 2. kapitola: Vliv našeho způsobu života na proces stárnutí

17.10.2020 14:24

Každý život můžeme rozdělit na 4 etapy: narození, růst, dospělost a stáří. Narození a růst jsou fáze vzestupné a životní síla je mocná. Stáří je fáze, kdy se zrychluje chátrání, dokud nenastane nevyhnutelný okamžik smrti. Nejdelší etapou je dospělost s největším rozkvětem.

Životní cyklus je stejný pro vše živé - člověka, zvířata i rostliny a odpovídá velkým přírodním cyklům, které představuje střídání dnů, ročních období a roků. Jaro a léto (narození a růst) odpovídá klíčení a růstu rostlin, pozdní léto, babí léto a podzim (růst a dospělost) odpovídají sklízení zralých plodů přírody a zima (stáří) znamená zklidnění, spánek, odpočinek a pro některé živé organismy nevyhnutelně i smrt.

Během životního cyklu se každý z nás postupně vyvíjí a mění. Tento jev vlastní životu můžeme přirovnat k působení síly, která určuje náš vývoj a provází nás od narození až ke smrti. Tato síla, kterou v sobě máme, se nazívá životní síla nebo-li vitalita. Právě kvalita naší životní síly bude mít vliv na naše zdraví a dlouhověkost. Životní síla je vzácná a naším chováním a způsobem života ji můžeme pěstovat nebo ji naopak promrhat. Je jměním, o které se staráme a buď ho rychle rozházíme, nebo ho naopak budeme rozhojňovat.

Naše zdraví a dlouhověkost jsou podmíněny třemi faktory:

  1. dědičnou složkou - nelze na ní nic změnit, závisí na všech předchozích generacích a zejména na našich rodičích
  2. okolním prostředím - jako jednotlivci máme omezenou možnost přímého vlivu na okolní prostředí, protože jej sdílíme s ostatními lidmi
  3. naším způsobem života a chováním - můžeme změnit, protože se jedná o naše každodenní návyky
 

Bez ohledu na dědičnost a kvalitu okolního prostředí máme vždy ještě možnost změnit sami sebe a svoji životní sílu buď promrhat nebo si ji pěstovat a tím ovlivnit kvalitu a průběh svého života. 

 
 
 
Převzato z brožury YANG SHENG FA , kterou vydala v roce 1994 Československá sinobiologická společnost