Věřit či nevěřit?

  

Je mnoho různých cest, všechny však vedou k jedinému cíli.

  

I touto jednoduchou větou je možné vyjádřit podstatu všech náboženství, která provázela lidstvo celou existencí na této planetě. Člověk je od své přirozenosti nábožensky založená bytost, která potřebuje neustále zdokonalovat svůj duchovní život. Naše náboženské snažení vede pouze k jedinému cíli, i když v mnoha náboženských formách, tímto cílem je pochopení podstaty lidského bytí, zbavení se utrpení, splynutí s universem a dosažení osvícení. Nezáleží na tom, jestli si jako cestu zvolíme křesťanství nebo buddhismus, protože všechny cesty vedou k jedinému cíli, pokud se budeme držet daných pravidel (například desatera v křesťanství, nebo nauky o osmidílné stezce v buddhismu), žít skromným a ohleduplným životem k ostatním bytostem a pokud se naučíme sebekázni, jsme na správné cestě. Jediné, na co si musíme dávat pozor je, aby se naše víra nezměnila ve fanatismus, který již s pravou vírou nemá nic společného. Není v zájmu žádného náboženství zabíjení lidí a jiných živých tvorů ve jménu Boha, toto je cesta, která vede přímo do "pekel" a svědčí o nepochopení pravé podstaty víry. Vyjímkou jsou přírodní národy, kde dochází k obětem živých bytostí v rámci daných náboženských rituálů za účelem usmíření a oslavy božstev, jedná se o víru a náboženství animistická a polyteistická.

  

Současná společnost, a to především západní svět, je z velké části bez náboženské víry. Představa a víra v transcendentního Boha byla vystřídána vírou v materiální statky, konzum a globalizaci. Vyměnili jsme nedělní mše v kostele, nebo poklidné rozjímání v přírodě, za výlety do nákupních center a hypermarketů. Náš život se stává čím dál tím nesnesitelnější a hektičtější a v důsledku ztráty víry ztrácí svůj smysl. Hledáme uspokojení ve věcech hmotných, které jsou však pomíjivé povahy, a proto nám nikdy nemohou přinést trvalé štěstí.

 

Převážnou část textů ke kapitolám o buddhismu, hinduismu a taoismu jsem čerpala z knihy "Lexikon východní moudrosti". Texty jsem upravila a zkrátila tak, aby vyhovovaly potřebám těchto webových stránek.