buddhismus

 

Buddhismus patří mezi tři velká světová náboženství a vznikl v 6. - 5. století před Kristem. Jeho zakladatetem je Gautama Buddha, který na základě své bezprostřední zkušenosti osvícení začal šířit své poznání mezi žáky, kteří se k němu připojili. Jádrem buddhistické nauky jsou čtyři ušlechtilé pravdy, které Buddha pochopil v okamžiku osvícení a vymanění se ze sansáry. Život je podle Buddhova názoru pomíjivý, bezpodstatný a plný strasti. Rozpoznání těchto tří vlastností života představuje počátek buddhistické cesty. Utrpení je podmíněno touhou a nevědomostí a jejich odstraněním prostřednictvím nirvány lze dosáhnout vysvobození ze sansáry. Cestu k nirváně tvoří osmidílná cesta.

 

Buddhistická nauka je shrnuta v kánonu Tripitaka, buddhistickou obec (sangha) tvoří mniši a mnišky i laikové. Během svého historického vývoje se buddhismus rozdělil na dva základní směry - mahájána a hínajána. Počet buddhistů není přesně znám, protože buddhistická nauka nevylučuje, aby se její vyznavači hlásili zároveň i k jiným náboženstvím. Odhaduje se, že na celém světě vyznává buddhismus 500 miliónů lidí.

 

Gautama Buddha

  

Osmidílná cesta

 

Čtyři ušlechtilé pravdy

 

Sansára

 

Karma

 

Nirvána

 

Hínajána

 

Mahájána

  

Buddhistická píseň jara

 

   

 

 

cesta k osvícení