osmidílná cesta

 

Osmidílná cesta vede k odstranění strasti.

  1. pravý názor - poznání čtyř ušlechtilých pravd a neosobnosti bytí
  2. pravé rozhodnutí - pěstovat odříkání, blahovolný vztah k živým tvorům a neubližování
  3. pravá řeč - vystříhat se lži, pomluv a planého tlachání
  4. pravé jednání - vyvarovat se jednání, které je v rozporu s mravností
  5. pravé živobytí - vyhýbat se zaměstnáním, která škodí jiným bytostem
  6. pravé snažení - podporovat vše, co je karmicky prospěšné, potlačovat vše, co je karmicky škodlivé
  7. pravá bdělost - trvalá pozornost věnovaná tělu, pocitům, myšlenkám a předmětům myšlení
  8. pravé soustředění - soustředění ducha, který nachází vyvrcholení ve čtyřech stupních meditace