Přirozenost, moc a účinek bylin

 

Všechny živé i neživé věci ve vesmíru jsou složeny ze čtyř živlů - země, voda, oheň, vzduch. Tyto živly a jejich přirozená povaha jsou podstatou a příčinou všech věcí hmotných. 

 

Každý z živlů má svou přirozenou povahu neboli kvalitu:

 • země - sucho a studeno
 • voda - mokro a studeno
 • oheň - horko a sucho
 • vzduch - teplo a vlhko

 

Podle toho, jaký živel v bylině panuje nebo převládá, se projevuje podstata každé byliny - některá je horká a suchá, jiná mokrá a studená atd., a podle toho se projevují také její účinky.

 

Některé byliny jsou však ve svém účinku slabé a jiné silné a prudké. Aby se tedy daly rozeznat ve své přirozené síle, určují se stupně jejich účinku.

 

Horkost:

1. stupeň - moc zažívající, sezrávající.
2. stupeň - moc ztenčující, zřeďující, otevírající průduchy
3. stupeň - byliny pálí, svědí, suší a navozují žízeň
4. stupeň - moc zprýšťující, zapalující, byliny kazí a moří.

 

Studenost:

1. stupeň - velmi mírně ochlazují, takže zažívání a sezrávání jen nepatrně opožďují
2. stupeň - zahušťují, zřetelně zmenšují přirozenou horkost
3. stupeň - stahují a svírají, přinášejí necitelnost, dřevnatění údů a sinalost
4. stupeň - uhašují veškerou přirozenou horkost, celé tělo tuhne

 

Suchost:

1. stupeň - jen lehce suší a zpevňují údy
2. stupeň - zjevně suší, svrašťují, stahují
3. stupeň - zužování průduchů, brání průchodu vlhkostem, zastavuje výtoky, vytlačuje přirozenou vlkhost
4. stupeň - udušuje, může způsobit smrt

 

Mokrost:

1. stupeň - vlaží, měkčí, činí jakoby slizkým
2. stupeň - otupuje, zahušťuje, zemdlívá končetiny
3. stupeň - způsobuje nechutenství, dávení, úplavice, navozuje pocit únavy
4. stupeň - uhašuje veškerou přirozenou horkost

 

Všechny byliny na čtvrtém stupni se považují za jedy.

 

Nyní tedy lze určit, jaké moci a účinky pocházejí od oněch čtyřech stupňů.

 

1) První moc a účinek (též nazývané živelní) vychází z živlů - tj. otepluje, studí, suší a mokří.

 

2) Druhá moc a účinek je ten, který vychází z prvních živelních. Již nejsou tak mocné a ve svých účincích tak patrné jako první. Aby se tyto rozdíly daly snáze rozeznati, uvádí Mathioli následující charakteristiky:

 

Moc a účinek horkosti se projevuje zažíváním, vypařováním, rozháněním, stíráním hnisání a nečistot, ztenčováním hrubosti, rozdřeďováním, otvíráním, rozpouštěním, změkčováním, ulehčováním od bolesti, vylučováním jedů apod.

 

Moc a účinek studenosti se projevuje svrašťováním, zavíráním, ucpáváním, zahušťováním, odrážením, srážením, tvrzením, zúžováním průduchů, navozováním spánku, umrtvováním (dřevěněním) a zchlazováním přirozené horkosti.

 

Moc a účinek mokrosti se projevuje obměkčnováním

 

Moc a účinek suchosti se projevuje zatvrzováním.

 

Tyto moci a účinky se nejlépe poznají podle chuti:

 • Všechno, co stahuje jazyk, je chuti trpké a je složeno z částí studených a zemitých. Jeho moc je stahovat, zhušťovat, odrážet, studit, sušit. 
 • Všechny věci kyselé jsou složeny z částí vodnatých, pronikavých a studených. Jejich moc je proto rozrážet, ztenčovat, rozdělovat, uvolňovat zácpy. 
 • Všechny věci sladké jsou složení mírně horkého, ale o trochu více než naše přirozená horkost, proto mají moc oslabovat, zažívat, změkčovat a zřeďovat. 
 • Všechny věci hořké jsou horké a suché; takové věci jsou nejtrvanlivější. Mají moc stírat, ztenčovat, vyčišťovat průduchy, rozrážet hrubé vlhkosti. 
 • Všechny věci slané jsou také horké a suché a jsou složeny z částí horkých a zemnatých. Mají moc rozdělující, vysušující, stírající, stahující a zhušťující. 
 • Všechny věci peprné a čpavé mocně vyžírají a jsou složení ohnivého, proto ztenčují, vyčišťují, zahřívají, přitahují, ženou moč, podporují pocení, sžírají. 
 • Všechny věci nechutné jsou studené a mokré, jejich moc je stahující, zhušťující a umrtvující. 
 • Všechny věci mastné a olejovité svlažují, měkčí a oslabují.

 

3) Třetí moc a účinek se vztahuje hlavně na jednotlivé orgány, např. působí proti močovým a ledvinovým kamenům, urychlení nebo zastavení menstruace, působení proti zácpě nebo naopak průjmu, podpora vykašlávání, vyhánění parazitů, posilování zraku či sluchu.

 

4) Čtvrtá moc a účinek posilují a čistí orgány, např. mozek, plíce, játra, žaludek, ledviny. Na tyto orgány jsou přirozeně „navázané", takže působí jen na jeden daný orgán a na žádný jiný.

 

text převzat ze stránek https://pimpinellasaxifraga.webgarden.name/rubriky/magie/o-prirozenosti-rostlin-a-urceni

(Podle knihy Herbář neboli bylinář dr. Petra Ondřeje Mathioliho)