Léčebné metody alternativní medicíny

 

Alternativní medicína vychází ze starých, vyzkoušených a osvědčených poznatků, které pramení z pochopení podstaty přírody a jejích zákonitostí. Většina klasických metod alternativní medicíny má svůj původ v medicíně orientální, je tedy nutné si osvojit orientální způsob myšlení a metody dokonale ovládat a zdokonalovat. Léčba alternativní medicínou předpokládá léčbu více metodami, které se doplňují, není možné léčit pouze jednou metodou nebo postupem, případně jediným prostředkem, můžeme říci, že alternativní medicína je v tomto směru komplexní.

Protože každý člověk je neopakovatelná individualita, i jeho nemoci nesou v sobě znaky individuality, které jsou tomuto člověku vlastní. Jednoduše řečeno, stejná nemoc neprobíhá u každého člověka stejně a k léčbě je nutné přistupovat právě na základě této individuálnosti.

Vše v přírodě podléhá neustálé změně, lidský organismus nevyjímaje. Alternativní medicína se zabývá celým člověkem a jeho aktuálním stavem, který se během života stále mění i přes dodržování zásad správného života. Stav organismu je neustále ovlivňován vnějšími i vnitřními vlivy a vrozenými dispozicemi.

Léky používané v alternativní medicíně jsou čistě přírodního původu a k dosažení výsledků se používá minimálních dávek. Většina léčivých látek a postupů bývá lehce dosažitelná a umožňuje člověku, aby si při běžných potížích pomohl sám bez užívání prostředků klasické medicíny.