meditace

 

Slovo meditace označuje různé praktiky prohlubující  soustředění za účelem rozvinutí mysli a dosažení změněného stavu vědomí. Jedná se o stav, kdy je mysl zbavená všech myšlenek a představ a kdy můžeme získat vhled do podstaty naší mysli.  Mysl je otevřená všemu božskému a soustředěná na dech nebo odříkávání náboženských textů. S meditací se setkáme ve všech náboženských i duchovních směrech. Samotné slovo meditace pochází z latinského meditatio = cvičení, připravování, přemýšlení.

 

meditace v buddhismu

 

Meditace je cesta, metoda nebo způsob jak rozvinout naší mysl na základě Buddhova učení. Bez meditace nemůžeme naplnit smysl našeho života, kterým je procitnutí z nevědomosti a konec našeho utrpení.  Skrze meditaci se můžeme zbavit všech negativních pocitů a myšlenek, které nás svazují a přetvořit je v soucit, radost, moudrost, pronikavé myšlení a ve vnitřní sílu.

 

meditace v  křesťanství 

 

V křesťanství latinské slovo meditatio znamená hlavně rozjímání. Používá se především ve vztahu k Ježíši Kristu a jeho utrpení, o kterém věřící rozjímají. Meditace je modlitbou srdce, cestou k nalezení vnitřního klidu a pokoje, cestou ke spojení s Duchem Ježíše Krista a přebývání v Boží přítomnosti .

 

meditace  v hinduismu

 

V hinduismu je možné praktikovat meditaci prostřednictvím jógy, která vede k zastavení mysli. Smysl a podstata meditace jsou stejné jako v buddhismu, oproštění mysli od všech nečistot, negativních myšlenek a představ, v pokročilejším stádiu je meditace cestou k osvícení a nalezení našeho vnitřního božství.

 

meditace v islámu

 

V islámu se meditaci věnuje směr nazývaný súfismus. Cílem súfismu je přivézt věřící pomocí různých praktik blíže k Bohu, případně s Bohem úplně splynout. Charakteristickým prvkem súfismu je tanec a stoupenci súfismu, kteří tento tanec používají k dosažení extáze se nazývají dervišové. Mezi další praktiky vedoucí k Bohu patří kromě meditace také rituály a modlitby.

 

zdravotní účinky meditace

 

Meditovat znamená oprostit se v daný okamžik od vlivů vnějšího světa, ponořit se do vlastní mysli, nezúčastněně a bez hodonocení pozorovat svoje plynoucí myšlenky a představy, objevit negativní a pozitivní stránky své mysli, u negativních stránek pochopit jejich příčinu a přetvořit je v pozitivní. Dalším stádiem je vyprázdnění mysli, kdy začíná mít meditace zřetelný vliv i na samotné tělo. Tím, že je mysl oproštěna od stresu všedního dne dochází k fyzickému a psychickému uvolnění. Skrze meditaci se můžeme oprostit od duševních chorob, bolestí, chorob krevního oběhu a srdce, od zažívacích problémů a mnoha dalších duševních i fyzických potíží.

 

Příklad z meditační praxe:

"Je tomu asi patnáct let, kdy přišel muž, který mnoho let strádal žaludečními obtížemi. Když šel na kontrolu, doktor mu řekl, že má nádor a musí na operaci. Muž se obával, že operace bude neúspěšná a může zemřít. Rozhodl se pro jistotu chovat, jako by měl umřít: "Měl bych jít raději meditovat," řekl si. Přišel praktikovat pod mým vedením. Brzy začal cítit velkou bolest. Zpočátku to nebylo zlé, ale jak postupoval v praxi a dostal se na úroveň vhledu, spojeného s bolestí, měl silné, neúnosné, mučící ataky. Řekl mi o tom a já jsem prohlásil: "Pochopitelně můžete jít domů a jít k doktorovi. Nicméně proč byste nezůstal ještě pár dnů?". Přemýšlel o tom a rozhodl se, že stále ještě není žádná garance, že by operaci přežil. Bral si každé hodiny lžičku léku. Občas ho bolest přemohla, občas on přemohl ji. Byla to dlouhá bitva, ztráty byly na obou stranách. Ale tento muž měl obrovskou odvahu. Během jednoho sezení byla bolest tak nesnesitelná, že celé jeho tělo se třáslo a oblečení bylo zcela mokré od potu. Nádor v jeho žaludku se stával tvrdším a tvrdším, stále více stažený. Najednou jeho vnímání žaludku zmizelo, když se na to podíval. Teď zde bylo pouze vědomí a bolestivý objekt. Bylo to velmi bolestivé, ale velmi zajímavé. Pokračoval ve vidění a byla zde pouze vnímající mysl a bolest, která se stávala stále více a více nesnesitelnou. Pak došlo k silné explozi, jako je exploze bomby. Jogín řekl, že dokonce slyšel hlasitý zvuk. Pak to skončilo. Vstal ze sezení, celý zmáčený potem. Dotknul se svého břicha, ale tam, kde dříve vystupoval nádor, nebylo nic. Byl zcela vyléčen a navíc završil svoji meditační praxi. Krátce poté muž odešel z centra a já jsem ho požádal, aby mi dal vědět o tom, co řekl jeho doktor o žaludečních problémech. Doktor byl šokován, když uviděl, že nádor je pryč. Muž mohl zapomenout na přísnou dietu, kterou musel dvacet let dodržovat a dodnes je živ a zdráv. Dokonce doktor začal praktikovat meditaci."

 

"Setkal jsem se s nesčetným množstvím lidí, kteří se zotavili z chronických bolestí hlavy, srdečních obtíží, tuberkulózy, dokonce i rakoviny a těžkých zranění z dětství. Některé z nich doktoři považovali za nevyléčitelné. Všichni tito lidé museli projít přes obrovskou bolest. Ale vynaložili obrovskou vytrvalost a odvážné usilí a uzdravili se. Důležitější je, mnoho z nich začalo chápat hlouběji pravdu o realitě díky pozorování bolesti s vytrvalou odvahou a pak se prolomili k vhledu."

 

(Autor: Sayadaw U Pandita "V tomto životě" - přeložila Dr. Irena Wagnerová)