čtyři ušlechtilé pravdy

 

Čtyři ušlechtilé pravdy jsou základem buddhistického učení a jejich neznalost znamená nevědomost.

  1. pravda o strasti - veškeré bytí je strastné a neuspokojivé; strast je zrození, nemoc, smrt, neuspokojení tužeb, odloučení od milého, spojení s nemilým a pět skupin lpění, které utvářejí osobnost (tělesnost, pociťování, vnímání, psychické tvořivé síly a složky, vědomí)
  2. pravda o vzniku strasti - příčinou strasti je žádostivost; žízeň po smyslových rozkoších, bytí a zániku; tyto touhy poutají bytosti k sansáře
  3. pravda o zániku strasti - strasti lze učinit konec naprostým odstraněním žádostivosti
  4. pravda o cestě vedoucí k zániku strasti - osmidílná cesta jako prostředek k ukončení strasti