sansára (putování)

 

Slovo sansára označuje koloběh zrození, smrti a opětovného zrození, ve kterém je uvězněna každá živá bytost, která nedosáhla osvobození a nevstoupila do nirvány. Živé bytosti se v sansáře ocitají v důsledku tří kořenů zla - zášť, žízeň (žádost, chtivost, touha) a klam. O tom, jaký druh znovuzrození v sansáře na bytost čeká rozhodne její karma. Řetězec životů nemá poznatelný počátek a vyproštění ze sansáry vstupem do nirvány je možné pouze v lidské formě, ostatní bytosti tuto možnost nemají a nemohou v jiných formách života koloběh dokončit, protože nejsou schopny rozpoznat a přemoci touhu a nevědomost, které jsou hybnými silami v sansáře.