nirvána (vyhasnutí, vyvanutí)

 

Nirvána je stav osvobození (osvícení), který zbavuje člověka utrpení a žalu, osvobozuje ho od smrti a sansáry a uvolňuje veškerá pouta ke světu. Představuje překonání tří kořenů zla - zášti, žízně (chtivost, touha, žádost) a klamu a zánik všech podnětů ke konání. Nirvána je osvobozením od předurčenosti v důsledku karmy a  je přechodem do jiného způsobu existence, vhledem do vlastního ducha a vlastní pravé podstaty. Je nepodmíněná a jejími vlastnostmi jsou nepřítomnost vznikání, trvání, změny a zániku. Podstata nirvány je  nepostižitelná řečí a myšlením. Stav nirvány je cílem duchovního snažení ve všech buddhistických směrech.