Buddha Amitábha

v překladu bezhraničné světlo

  

Amitábha patří mezi nejvýznamnější buddhy mahájánového buddhismu, zosobňuje milosrdenství a moudrost, bývá zobrazován s korunou z drahokamů, někdy s vyholenou hlavou jako mnich. Většinou sedí uprostřed květu lotosu, který symbolizuje čistotu. V raném buddhismu je neznámý. Amitábha vládne nad západním rájem Sukhávatí, který představuje stav čistého vědomí.

 

Podle tradice byl Amitábha králem, který se setkal s buddhistickým učením a rozhodl se vzdát trůnu a stát se mnichem. Přijal 48 slibů, které ho zavazovaly podporovat bytosti na cestě k osvobození. Pomocí meditací splnil dané sliby a stal se buddhou Amitábhou a vládcem nad západním rájem Sukhávatí.

 

Uctívání Amitábhy je zásadním bodem pro další vývoj buddhismu. Otevírá se tak nová cesta ke spáse prostřednictvím vykupitelné moci tohoto buddhy, kdy může být osvobození od nekonečného znovuzrozování dosaženo rychleji a snažším způsobem.