A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R Ř S Š T U V X Y Z Ž

 

 

A

 

acesulfam draselný

je syntetické sladidlo, na potravinách označované kódem E950; objeven byl náhodou roku 1967 ve firmě Hoechst AG (nyní Nutrinova);  je přibližně asi 200krát sladší než sacharóza a má mírně nahořklou pachuť; denní příjem acesulfamu nesmí překročit 15 mg/kg tělesné váhy; o jeho zdravotní nezávadnosti se vedou spory

 

acetylcholin

je organická látka, která plní funkci neurotransmiteru u velké části živočichů a u člověka; zprostředkovává přenos vzruchů v centrální i periferní části nervové soustavy

 

acidum 

látky a byliny žaludeční a kyselinotvorné

 

adstringentium

látky a byliny svíravé

 

aldehydy

jsou organické sloučeniny s aldehydovou skupinou CHO na konci uhlovodíkového řetězce; vyskytují se běžně v přírodě jako vonné součásti rostlinných silic a jako meziprodukty některých biochemických reakcí; většina aldehydů je zdraví škodlivá

 

alifatické uhlovodíky

jsou nearomatické (alifatické) sloučeniny tvořené pouze atomy uhlíku a vodíku; mohou být nasycené (alkany) i nenasycené (alkeny, alkyny)

 

allantoin

je dusíkatá látka na bázi močoviny, která má v čisté formě vzhled bílého krystalického prášku a je produktem oxidace kyseliny močové a purinového metabolismu většiny savců (vyjímkou jsou vyšší primáti a člověk); je přítomen v jejich moči;  nachází se také v některých rostlinách (například kostival lékařský); má regenerační účinky, podporuje hojení pokožky, vnitřních sliznic a tkání

 

allicin

je nestabilní vzácná látka, která vzniká při zpracování česneku, kdy se z mechanicky narušených buněk uvolní enzym allináza, která aktivuje látku alliín, ze které následně vzniká allicin; allicin má podobné působení jako penicilin (jeho antibiotická aktivita je dokonce 50krát vyšší)

 

alkaloidy                              

dusíkaté látky alkalické (zásadité) povahy odvozené od aminokyselin, alkaloidy vznikají při přeměně aminokyselin; v molekule mají jeden nebo více atomů dusíku; v rostlinách se vyskytují pouze v podobě solí organických kyselin; působí prudce; nejvyšší obsah alkaloidů se nachází v semenech, kořenech, listech a kůře; období, kdy rostliny obsahují nejvíc alkaloidů je těsně před rozkvětem nebo na začátku květu; (mezi alkaloidy patří například atropin, scopolamin, aconitin, morfin, papaverin, codein, echinopsin, kurarové alkaloidy, nikotin, námelové alkaloidy, kokain, cannabinol, chinin, kofein, strychnin)

 

aminokyseliny

jsou základním stavebním materiálem bílkovin a jsou významné pro syntézu dalších metabolidů jako jsou alkaloidy, glykosidy a vitamíny; (mezi aminokyseliny patří například glycin, cystein, trioxin, trijodtyronin)

 

aminopuriny

je označení pro deriváty purinu, které jsou složkami nukleotidů a nukleosidů a slouží v nukleových kyselinách k uchování genetické informace

 

aminy

jsou organické sloučeniny odvozené od amoniaku a řadí se mezi dusíkaté deriváty uhlovodíků; vyskytují se v živých organismech jako metabolické meziprodukty a produkty;  při vyšší koncentraci mají toxické účinky a některé z nich jsou karcinogenní; jsou charakteristické svým nepříjemným zápachem; vznikají například při hnití masa (corpusin, tyramin); amin histamin působí jako hormon v lidském těle, uvolňuje se při alergických reakcích a způsobuje zúžení dýchacích cest, také se vyskytuje v trichomech kopřivy a v žihadle vosy

 

anacidum

látky a byliny snižující kyselost žaludečních šťáv

 

analeptikum

látky a byliny povzbuzující základní životní funkce

 

analgetikum

látky a byliny proti bolestem

 

animismus

slovo anima znamená latinsky duše; animismus je forma náboženství, které věří v existenci nesmrtelné duše, tato duše má samostatné bytí nezávislé na lidském těle a hmotném světě,  a v existenci duchů a duchovních bytostí

 

anthelminthikum

látky a byliny proti parazitům

 

antianemikum

látky a byliny podporující krvetvorbu

 

antiastmatikum

protiastmatické látky a byliny

 

antidepresivum

látky a byliny podporující náladu

 

antidiabetikum

látky a byliny snižující hladinu krevního cukru

 

antiemetikum

látky a byliny tlumící nutkání na zvracení

 

antiflogistikum

protizánětlivé látky a byliny

 

antihaemorrhodatium

látky a byliny proti hemoroidům

 

antihydrotikum

látky a byliny proti pocení

 

antikoagulantium

látky a byliny zabraňující srážení krve

 

antipuriginosum

látky a byliny proti svědění

 

antipyretikum

látky a byliny proti horečkám

 

antirevmatikum

látky a byliny proti revmatismu

 

antisklerotikum

látky a byliny proti kornatění cév

 

antokyany (antokyanové glykosidy)

je ve vodě rozpustné barvivo, které obsahují vakuoly některých buněk; řadí se mezi flavonoidy a v rostlinách se vyskytuje ve formě glykosidů; barva se mění v závislosti na pH;  antokyany se hojně vyskytují v přírodě, kde ovlivňují barvu květů a plodů (modré poměnky, červené máky, ptačí zob, černý rybíz, červené zelí); antokyany se používají jako potravinové barvivo E163, jeho použití je zakázáno pouze pro dětské výživy, jinak se s ním můžeme setkat například v jogurtech a obdobných mléčných výrobcích

 

apigenin

je rostlinné barvivo ze skupiny flavonů, které se vyskytuje v listech a květech rostlin; v čisté formě je to žlutá krystalická látka, která se používala k barvení vlny

 

arabinóza

je monosacharid, který obsahuje 5 atomů uhlíku a aldehydovou funkční skupinu; arabinózu známe také pod názvem arabská guma, ze které byla poprvé izolována; arabská guma se  získává ze dvou druhů akácií

 

asparagin

je aminokyselina, která se hojně vyskytuje v rostlinách; poprvé byla izolována z chřestu (Asparagus); v těle se rozkládá na amoniak a na kyselinu asparagovou, tato reakce se uplatňuje při likvidaci čpavku v těle; asparagin se u kardiaků využívá jako nosič draslíku a hořčíku

 

aspartam

je nejznámější umělé sladidlo, které objevila v roce 1965 společnost Searle; setkat se s ním můžete pod různými obchodními značkami jako například NutraSweet, Canderel, Equal, Fansweet, Irbis;  na potravinách bývá označován jako Aspartame, APM nebo E951; aspartam byl poprvé schválen pro komerční využití na americkém trhu v roce 1983; aspartam je bílý krystalický prášek, který se při vysokých teplotách nad 196°C rozpadne na výchozí složky, které mohou být i toxické (oddělí se methanolová složka, kterou tělo nedokáže zpracovat, ta se přemění na methanol-formaldehyd, který je pro organismus jedovatý), a proto se nesmí používat na pečení

 

azuleny

jsou přírodní organické látky ze skupiny monoterpenů; základem jejich struktury je bicyklo[5.3.0]dekapentaen zvaný azulen (španělsky modrý = azul); ostatní deriváty azulenu jsou také modré, např. chamazulen  v heřmánkové silici; mají protizánětlivý a regenerační účinek na pokožku a sliznice