YANG SHENG FA - 3. kapitola: Tři složky naší životní síly

02.12.2020 19:39

Naše celková životní síla záleží na kvalitě jejích základních tří složek, kterými jsou duch (shen), fyzické tělo (esence jing) a fyziologické procesy, které tělo vykonává (životní energie qi).

  • duch (shen) je nehmotný a zahrnuje všechny psychologické aspekty, mezi které patří vnímání, poznání a cítění; prostřednictvím jejich regulace řídí veškeré orgány a životní funkce v těle; ducha poškozují nadměrná duševní námaha a emocionální stresy
  • životní energie (qi) je síla, která z nás činí živé bytosti, projevuje se pohybem a celkovou činorodostí a čiností fyziologických funkcí; je spojena s životní vitalitou, která závisí především na naší životosprávě (strava, pohyb, spánek atd.)
  • esence (jing) označuje ušlechtilou hmotnou substanci, organickou hmotu, ze které jsou tvořeny živé tkáně a  je také spojena s naší vitalitou 
 
Pokud se některá ze tří složek oslabí, sníží se i naše celková životní síla. Mnozí trpí nedostatečnou vitalitou, a to zejména ducha, mají strnulý pohled bez lesku, reagují pomalu, jejich mysl postrádá čilost a jsou negativně naladěni, pak začne docházet k ochabování funkcí těla, které je takto zbaveno své podpory. Životní funkce orgánů tak přestanou být dostatečně stimulovány.
 
U chronických degenerativních onemocnění (nádorová onemocnění, roztroušená skleróza atd.) dochází k oslabení fyzické stránky těla i jeho funkcí (jing a qi), ale pokud není duch (shen) zcela vyčerpán, vůle k životu, odvaha a optimismus dodají pacientovi velkou životní sílu, která sama někdy stačí k tomu, aby zvrátila průběh onemocnění.
 
V běžných podmínkách závisí naše životní síla na všech třech složkách, které jsou spolu nerozlučně spjaty. Pokud musíme vyvinout nějaké úsilí, vnímání našeho úsilí či únavy závisí na naší motivaci. Vše, co děláme s radostí a nadšením, se nám zdá být jednodušší a méně únavné oproti tomu, co se nám nelíbí. Naše naladění ducha (shen) ovlivňuje naší životní sílu.
 
Pokud je fyzický i funkční úpadek (jing a qi) příliš velký, mohou se projevit i výpadky ducha. Výrazné chátrání mozku způsobené věkem může vést k senilní demenci, která se projevuje poruchami ducha (shen).
 
 
 
Převzato z brožury YANG SHENG FA , kterou vydala v roce 1994 Československá sinobiologická společnost