oční gymnastika

 

Proč procvičovat oči?

  • předcházení zrakovým vadám a bolestem hlavy, pokud máme oči zatím v pořádku
  • úleva unavených očí od dlouhé četby a koukání do monitoru počítače
  • pokud trpíme zrakovou vadou, můžeme pravidelným cvičením její rozvoj zpomalit, zastavit, případně i zlepšit stav zraku

 

Důležité je střídat koukání na blízko a do dálky, pokud celý den sedíme u počítače a koukáme z blízka do monitoru, začnou oční svaly pociťovat toto jednosměrné zatížení, které se pak projeví bolestí očí, hlavy a špatným zaostřováním. Střídáním koukání do dálky a na blízko se oční svaly rovnoměrně zatěžují a posilují po celé své délce.

 

Praktické ukázky (pokud pocítíme při cvičení jakoukoli fyzickou, či psychickou nepohodu, cvičení přerušíme, cviky nesmí být bolestivé):

 

Cvičení můžeme praktivovat téměř kdykoliv a kdekoliv, pokud nám to situace dovolí, ke cvičení můžeme využít například čekání na autobus nebo samotnou jízdu autobusem, přestávku v kanceláři, čas před spaním nebo klidně i při vykonávání potřeby.

 

Cviky provádíme na obě strany stejně, pokud jsme jednu stranu procvičovali 10x, měli bychom procvičit ve stejném počtu i stranu druhou.

 

1)

 Očima pohybujeme z levého koutku do pravého a zpět.

 

2)

  Očima pohybujeme nahoru a dolů.

 

3)

 Očima pohybujeme úhlopříčně, nejprve směrem doleva nahoru a doprava dolů, potom doprava nahoru a doleva dolů.

 

4) 

 Prst ruky dáme před obličej na délku paže a pomalu jej přibližujeme k nosu, až se nosu dotkneme, pak prst zase oddalujeme, stále jej sledujeme oběma očima.

 

Cvičení můžeme zakončit krouživými pohyby očí nejprve do jedné strany, potom do druhé a několikerým zamrkáním, abychom si oči zvlhčili.