Tao-cang

 

Čínsky daozang, vyslovujeme "tao-cang". "Tao-cang" je sbírka textů, které jsou základem taoistického učení.  Texty se začaly vytvářet pravděpodobně již v 5. století po Kr., většina textů je anonymních a často není známa ani doba jejich vzniku. 

"Tao-cang" obsahuje kromě samotných taoistických textů, které zahrnují všechny aspekty taoismu, také texty z oblasti lékařství, chemie, botaniky, astronomie a dalších vědních oborů.

 

Dílo se dělí do tří hlavních oddílů a do čtyř pododdílů:

Tři hlavní oddíly se nazývají tung, což je označení pro jeskyni, protože podle taoismu byly mnohé texty ukryty v jeskyni; další význam slova tung může znamenat "proniknout do tajemství". Každý z tungů začíná textem, který byl vyjeven jedním z nejdůležitějších božstev taoistického panteonu.

  • 1. oddíl je ve znamení Nebeského vládce prapočátku
  • 2. oddíl podléhá Nejvyššímu pánovi taa
  • 3. oddíl podléhá Nejvyššímu pánovi Laovi, tedy Lao-c´ovi

 

Během bojů mezi buddhisty a taoisty za dynastie Jüan bylo velké množství textů sbírky "Tao-cang" zničeno a část sbírky byla navždy ztracena.