te

 

Čínsky de, vyslovujeme  "te", doslovně ctnost, síla, označení pro projev "taa". "Te" je každému jsoucnu neoddělitelný princip, tedy jsou to vlastnosti a zákonitosti, které od "taa" dostává každé jednotlivé jsoucno, "te" činí jsoucna tím, čím jsou, a čím se projevují v jevovém světě. "Te" také označuje ctnost získanou realizováním "taa". "Te" je hluboká, tajemná a způsobuje, že se lidé vrací k dětské nevinnosti a prostotě.