Zdraví a nemoc z pohledu tradiční čínské medicíny

16.01.2018 16:44

V pojetí tradiční čínské medicíny dává našemu tělu život energie qi, která se skládá ze dvou protikladných principů jin a jang. Princip jang představuje samotnou energii, která naše tělo pohání a dává mu život, princip jin představuje hmotné substance, jako jsou tekutiny, krev a hmotné složky našeho těla. Jin a jang jsou od sebe neoddělitelné, jsou na sobě závislé a jedna ve druhou se neustále přeměňují.

 

Zdraví a nemoc závisejí na rovnováze principů jin a jang a na síle naší qi. Pokud jsou jin a jang v rovnováze, tělo je průchodné a qi je silná, jsme zdraví. V případě, že dojde k nerovnováze mezi jin a jang a k oslabení naší qi, jsme nemocní.

Protože qi získáváme ze vzduchu a potravy, ovlivňuje zdraví a nemoc naše strava a vzduch, který dýcháme, společně s naším psychickým stavem, který výrazně ovlivňuje dispozice ke vzniku nemoci. V tradiční čínské medicíně je psychické rozpoložení jedince považováno za nejdůležitější faktor ovlivňující kvalitu naší qi a odolnost organismu vůči vnitřním i vnějším nemocem.

Pokud není vyrovnaná naše mysl, nemůže být vyrovnaná a silná ani naše qi.

 

Tradiční čínská medicína je postavena na principu prevence, tedy na předcházení nemocem ještě dříve, než vypuknou, přesněji řečeno na harmonizaci organismu, aby žádné nemoci zde neměly svůj prostor. Již na dvoře čínských císařů bylo úkolem dvorního lékaře působit na císařovo zdraví preventivně, pokud císař onemocněl, byl lékař shledán špatným lékařem a často popraven.

 

K prevenci nemocí využívá tradiční čínská medicína tzv. metodu pěstování života (yang sheng fa), která zahrnuje cvičení qigong, bylinnou léčbu, masáže, akupunkturu  a dietetiku.

 

Osobně se přikláním o doplnění výše zmíněných metod o meditace, které výrazně přispívají k vyrovnání mysli a mají blahodárný vliv na volné proudění qi.

 

Autor: Mgr. Kristina Beranová