Zdraví a nemoc z pohledu tradiční čínské medicíny

16.01.2018 16:44

 

V pojetí tradiční čínské medicíny dává našemu tělu život energie čchi, která se skládá ze dvou protikladných principů jin a jang. Princip jang představuje samotnou energii, která naše tělo pohání a dává mu život, princip jin představuje hmotné substance, jako jsou tekutiny, krev a hmotné složky našeho těla. Jin a jang jsou od sebe neoddělitelné, jsou na sobě závislé a jedna ve druhou se neustále přeměňují.

 

Zdraví a nemoc závisejí na rovnováze principů jin a jang a na síle naší čchi. Pokud jsou jin a jang v rovnováze, tělo je průchodné a čchi je silná, jsme zdraví. V případě, že dojde k nerovnováze mezi jin a jang a k oslabení naší čchi, jsme nemocní.

Protože čchi získáváme ze vzduchu a potravy, ovlivňuje zdraví a nemoc naše strava a vzduch, který dýcháme. Také náš psychický stav se výrazně podílí na vzniku nemoci. V tradiční čínské medicíně je psychické rozpoložení jedince považováno za nejdůležitější faktor ovlivňující kvalitu naší čchi a odolnost organismu vůči vnitřním i vnějším nemocem.

Pokud není vyrovnaná naše mysl, nemůže být vyrovnaná a silná ani naše čchi.

 

Tradiční čínská medicína je postavena na principu prevence, tedy na předcházení nemocem ještě dříve, než vypuknou. Přesněji řečeno na takové harmonizaci organismu, aby v něm žádné nemoci nemohly vzniknout. Již na dvoře čínských císařů bylo úkolem dvorního lékaře působit na císařovo zdraví preventivně, pokud císař onemocněl, byl lékař shledán špatným lékařem a často vyhozen nebo popraven.

 

K prevenci nemocí využívá tradiční čínská medicína tzv. metodu pěstování života (yang sheng fa), která zahrnuje cvičení čchi-kung, bylinnou léčbu, masáže, akupunkturu  a dietetiku.

 

Osobně se přikláním o doplnění výše zmíněných metod o meditace, které výrazně přispívají k vyrovnání mysli a mají blahodárný vliv na volné proudění čchi.

 

Autor: Mgr. Kristina Beranová