dharma

 

Slovo dharma označuje vše, co vytváří naše skutečné bytí, označuje základy lidské morálky a etiky jako jsou zákon, čest a poctivost, označuje řád vesmíru a základ každého náboženství.

Hinduisté nazývají hinduismus "sanátana-dharma", tedy věčný řád. Jednotlivec může dharmu uskutečňovat pouze na základě zákona karmy, pokud mu to jeho vlastní karmická situace dovoluje.