Rámakrišna

 

Rámakrišna byl bengálský světec, který žil v letech 1836 - 1886.

V hinduismu je dodnes uctívaný jako avatár, který vlastní zkušeností poznal, že k poznání a k uskutečnění boha dovede člověka každé náboženství. Během svého života vyzkoušel různá náboženství, a to i křesťanství a islám, v každém z nich údajně dosáhl osvícení a prohlásil, že stoupenec každého náboženského směru může splynout s nejvyšší skutečností, pokud bude jeho víra a oddanost bohu opravdu silná.