avatár (avatára)

 

Slovo pochází ze sanskrtu a doslovně znamená "sestoupení". Označuje inkarnaci (vtělení) božského vědomí na zemi.

Obyčejní lidé se rodí v nových inkarnacích na základě karmického zákona, avatár se rodí na zemi na základě svého svobodného rozhodnutí a po celý svůj pozemský život si je vědom svého božského poslání. Avatár přichází, aby nalezl nové cesty náboženského uskutečňování a přizpůsobil je časovému období, do kterého se rozhodl zrodit. Je schopen předávat božské poznání dotekem, pohledem i pouhým mlčením.

 

Podle hinduistické tradice inkarnuje pouze bůh Višnu, a to v těchto deseti inkarnacích (avatárech):

  1. ryba (Matsja)
  2. želva (Kúrma)
  3. kanec (Varáha)
  4. člověk - lev (Narasinha)
  5. trpaslík (Vámana)
  6. Ráma se sekerou (Parašuráma)
  7. Ráma (hrdina Rámájany)
  8. Kršna
  9. Buddha
  10. Kalki

 

Jako Kalki se Višnu ještě zatím nezjevil. Kalki se zjeví na bílém koni s taseným mečem, aby zničil zlé a znovu nastolil dharmu.

Hinduisté považují za avatár také Ježíše Krista.