Višnu

 

Bůh Višnu patří mezi hlavní hinduistické bohy. Ve Rgvédu vystupuje jako Činitel, jako sluneční bůh, který se proslavil třemi kroky, jimiž obsáhl vesmír. Tyto tři kroky jsou vykládány jako symbol východu Slunce, jeho kulminace a západu Slunce. Kulminace Slunce, kdy je v nadhlavníku, je považována za Višnuův nejvyšší krok a jako zastávka blažených.

Višnu se také řadí spolu se Šivou a Brahmou do svaté trojice Trimúrti, kde představuje udržovatele života a ochránce dharmy. Když se svět ocitne v ohrožení, Višnu mu spěchá na pomoc a objeví se jako avatár, aby lidem ukázal nový směr vývoje. 

Višnu je zobrazován jako krásný mladík se čtyřma rukama, v jedné ruce drží lasturu, ve druhé disk, ve třetí kyj a ve čtvrté ruce pak lotos. Z jeho nohou vyvěrá posvátná řeka Ganga.