brahma

 

brahma jako věčné a nepomíjející absolutno

 

V sanskrtu označení pro věčné a nepomíjející absolutno a nejvyšší nedvojnou skutečnost. Brahma je absolutní vědomí a myšlením nepostižitelnou abstrakcí boha. Nemůže být vyjádřeno slovy ani postiženo myšlením, je stavem čisté transcendence, je to absolutní bytí, absolutní vědomí a absolutní blaženost. Bez brahma jako absolutního bytí by nebyla možná žádná existence. Brahma jako absolutní vědomí umožňuje vnímání bytí a blaženosti. Brahma se jako absolutní vědomí promítá na  džívu  a umožňuje tak existenci vědomí na úrovni myšlení, které odráží veškerý svět jevů, jmen a tvarů.

 

Brahma jako bůh

 

Bůh Brahma spolu s bohy Višnu a Šivou tvoří hinduistickou svatou trojici Trimúrti. Brahma je stvořitelem vesmíru a je zobrazován se čtyřmi tvářemi, dvěma páry rukou, ve kterých drží védy a růženec. V současné době Brahmův kult ustupuje šivaismu, šaktismu a višnuismu.