staroindická filozofie

 

Pojetí člověka

 

Člověk se skládá z několika složek, které jsou uspořádány hierarchicky odshora dolů, od nejjemnějších po nějhrubší, tedy po fyzické tělo. Toto staroindické pojetí člověka přetrvává v Indii do dnešní doby.

 • átman (puruša) - nejvyšší duch, který se v člověku projevuje jako duše (džívátman)
 • džívátman - duše, která se skládá z několika obalů (kóša)
 • kóša - obaly duše, které představují různá stádia projevu
 1. ánandamaja-kóša - první a nejjemnější obal je souhrnem všech možností projevu átmanu, který v sobě obsahuje jako pramožnost veškerý další vývoj
 2. vidžňánamaja-kóša - druhý obal sestávající se ze světla vědomí, které je přímým odrazem prasvětla univerzálního vědomí, intuice a osvíceného intelektu; tento druhý obal se skládá z pěti tanmáter - elementů, které jsou podstatou pěti smyslových orgánů (zvuk, čich, chuť, tvar, barva)
 3. manómaja-kóša - třetí obal obsahuje rozum, nižší intelekt, který působí skrze racionální myšlení, analýzu a logiku
 4. pránamaja-kóša - čtvrtý obal sestávající se z mohutností pramenících z prány (vitální dech, životní energie)
 5. annamaja-kóša - pátý, vyživovací obal je fyzické tělo, které se skládá z pěti hrubých prvků (éter, vzduch, oheň, voda, země), ty se do fyzického těla dostávají dýcháním a výživou; zemité látky se mění ve svaly, tekuté látky v krev, ohňové látky v tuk, morek a nervy
 • šaríra - označení posledního nejhutnějšího stadia projevu, tedy fyzického, jemnohmotného a hrubohmotného těla
 1. šúkšma-šaríra - jemnohmotné tělo, které se skládá z druhého, třetího a čtvrtého obalu; podle tradice je v jemnohmotném těle sedm čaker, které odpovídají neurovegetativním svazkům fyzického těla
 2. sthúla-šaríra - hrubohmotné tělo, které se skládá z pátého obalu