čakry

 

Slovo čakra znamená v sanskrtu doslovně "kolo, kruh". Čakry jsou centra kosmické, nehmotné energie šakti (také prána nebo kundaliní) v astrálním těle člověka,  energii šakti je možné speciálními jógovými cviky probudit a přinutit ji stoupat vzhůru až nad hlavu, tento stav se nazývá osvícení. Čakry se navzájem spojují, přetvářejí a oddělují podle toho, jak jimi proudí energie, v čakrách se duchovní a tělesné navzájem míjí i proniká. Prvních šest čaker leží uvnitř hmotného těla, sedmá čakra leží mimo tělo nad temenem hlavy.

Když energie díky jógovým cvičením procitne, vystupuje od první hlavní čakry nahoru a aktivuje jednu čakru po druhé až k nejvyšší sedmé čakře. V každé čakře, do které jógin energii dovede, zakouší zvláštní druh blaženosti, získává zvláštní psychické síly a uskutečňuje zvláštní formu poznání.

 

V těle je sedm čaker, které odpovídají neurovegetativním svazkům fyzického těla:

  1. múladháračakra - kořenová čakra - leží mezi konečníkem a genitáliemi, v místě konce páteře - v této čakře spočívá dosud neprobuzená energie, která bývá znázorňována v podobě spícího hada a která propůjčuje moc a energii postupně i ostatním čakrám; mezi symboly první čakry patří: lotos se čtyřmi lístky, čtverec, žlutá barva, slabika LAM, slon se čtyřmi choboty, bůh Brahma a Dákiní, která je Brahmovi přiřazena jako šakti; adept, který uvolnil první čakru překonal pozemský princip a necítí již strach ze smrti těla, také dostává schopnost vznést se nad zemi, ovládat svůj dech, vědomí a sperma, jeho hříchy vyhasínají, pozná minulost, přítomnost i budoucnost a zakouší přirozenou blaženost
  2. svádhišthánačakra - sakrální čakra - leží v křížové oblasti mezi sušumnou a genitáliemi - tato čakra ovládá  rozmnožovací a vylučovací ústrojí, mezi symboly druhé čakry patří: lotos se šesti lístky, půlměsíc, bílá barva, slabika VAM, krokodýl, bůh Višnu a Rákiní, která je Višnuovi přiřazena jako šakti; koncentrace a meditace ve druhé čakře zbavuje strachu z vody a vede k ovládnutí vodního prvku, dojde k nabytí zvláštních psychických schopností, k intuitivnímu poznání a k poznání astrálních bytostí, k ovládání smyslů, vyhasínají žádosti a touhy a veškeré nečisté vlastnosti člověka, adept se stává vítězem nad smrtí
  3. manipúračakra - solar plexus čakra  - leží v sušumně ve výši pupku - tato čakra ovládá játra, žaludek a další břišní orgány, mezi symboly třetí čakry patří: lotos s deseti lístky, trojúhelník, červená barva, slabika RAM, skopec a božstva Rudra a Lákiní; adept, který dosáhne třetí čakry umí vyhledávat ukryté poklady, je zbaven všech chorob a neduhů a strachu z ohně
  4. anáhatačakra - srdeční čakra - leží v oblasti srdce uvnitř sušumny, je sídlem prány (životní energie) a individuální duše - tato čakra ovládá srdce, mezi symboly čtvrté čakry patří: lotos s patnácti lístky, hexagram, modrošedá barva, slabika JAM, gazela, božstva Íša a Kakiní; koncentrace ve čtvrté čakře znamená ovládnutí principu vzduchu, který je naplněním harmonických vlastností, adept umí létat vzduchem a pronikat do těl jiných živých bytostí, zakouší vesmírnou lásku
  5. višuddhačakra - krční čakra - leží v sušumně v oblasti krku u ohryzku a je sídlem udány (životní energie, která ovládá hrdlo a plíce) - tato čakra náleží nejjemnějšímu elementu éteru a ovládá hrtan, mezi symboly páté čakry patří: lotos se šestnácti lístky, kruh, bílá barva, slabika HAM, slon se šesti kly, božstva Sadášiva a Šákiní, kdo medituje v této čakře nezahyne ani při zániku vesmíru, dosáhne nejvyššího a dokonalého poznání čtyř védů, zná minulost, přítomnost a budoucnost
  6. ádžňáčakra - Šivovo oko, třetí oko - čelní čakra - leží u kořene nosu mezi obočím - tato čakra je symbolem vědomí, mezi symboly šesté čakry patří: lotos se dvěma lístky, mléčně bílá barva, písmeno A, božstva Hansa a Hákiní; meditace v sedmé čakře eliminuje veškeré účinky karmy z minulých životů a adept dosahuje osvobození ještě v průběhu tohoto života
  7. sahasráračakra - temenní čakra - leží nad hlavou mimo tělo těsně nad temenem na horním konci sušumny; v této čakře zažívá jógin spojení Šivy a šakti - mezi symboly sedmé čakry patří: lotos s tisíci lístky, slabika ÓM a svatý zvuk; tato čakra je nadřazena všem ostatním čakrám, vyzařuje světlo deseti miliónů sluncí a náleží k vyšší rovině skutečnosti než ostatních šest čaker, sedmá čakra je sídlem boha Šivy a kosmického vědomí, jógin dosáhne nejvyššího poznání a vyššího vědomí, stává se z něj dokonalý

     

Sušumna je hlavní nádí (kanálek, kterým prochází životní energie prána a vědomí), která probíhá v místě, kde se nachází páteř a propojuje kořenovou čakru s korunní čakrou na temeni hlavy, na sušumně leží v jemnohmotném těle všechny čakry.  Po stranách sušumny vedou kanály nebo dráhy zvané nádí, kterými proudí energie: vlevo vede nádí ida a vpravo nádí pingala.

 

Nádí ida vede z kořenové čakry po levé straně páteře až k levé nosní dírce - symbolizuje princip jin, podvědomí, pasivitu.

 

Nádí pingala vede z kořenové čakry po pravé straně páteře až k pravé nosní dírce - symbolizuje princip jang, vitalitu, aktivitu, bdělost.