sanskrt

 

Sanskrt sám sebe označuje doslovně jako "zdokonalený, upravený, definitivní".

Tento jazyk přinesly do Indie ve 2. tisíciletí př. Kr. kmeny Árjů, v současné době je již tento jazyk mrtvý a je používán jako posvátný liturgický jazyk hinduismu. V sanskrtu je napsána veškerá náboženská literatura hinduismu.

Sanskrt vyvinul bohatou terminologii pro vyjádření transcendentních pravd, které byly zjeveny  během meditací světcům, popisuje také jednotlivá stádia meditace, stavů vyššího vědomí, duševních i duchovních procesů, pro většinu z těchto výrazů nemáme v evropských jazycích odpovídající výrazy, které by vystihovaly jejich pravou podstatu.