Šiva

 

Sanskrtsky doslovně "dobrotivý, přátelský".

Bůh Šiva tvoří spolu s Višnu a Brahmou svatou trojici Trimúrti

Šiva je považován za ničitele nepoznání a ochránce jóginů. Je také vzýván jako nejvyšší bůh a absolutní skutečnost. Je nejvyšším transcendentním absolutnem ve vztahu k dynamickým silám.

Šiva bývá zobrazován jako král tance, jezdí na býku dharmy, je vzýván jako učitel všech učitelů a světců, jako ničitel pout ke světu, Šiva dává lidem moudrost, je uctíván jako vtělené odříkání a milosrdenství.