wu-wej

 

Čínsky wuwei, vyslovujeme "wu-wej", doslovné označení pro nečinění, neúmyslné jednání. Tento pojem se vyskytuje v "Tao-te-ťingu", kde označuje nezasahování do přirozeného běhu věcí, spontánní jednání, které se plně neuvědoměle a oproštěno od záměrů přizpůsobuje příslušné situaci. Takové jednání je prosto žádostivosti a zaměřenosti stejně jako "tao", které je věčné a zůstává bez konání a přece není nic, co by nebylo vykonáno.

 

Lao-c´ popisuje "wu-wej" v "Tao-te-ťingu":

"Kdo se soustřeďuje na vzdělání,

den ze dne si více osvojuje,

kdo se soustřeďuje na tao,

den ze dne se více oprošťuje.

Postupným oprošťováním

dospíváme nakonec k nejednání.

Nejednáme-li, nezůstává nic,

co nebylo vykonáno.

Svět lze získat jen trvalým nevměšováním.

Kdo se vměšuje, nikdy nemůže získat svět."