Tao-te-ťing

 

Čínsky daodejing, vyslovujeme "tao-te-ťing", doslovně  "Kniha o cestě (tao) a ctnosti", která byla podle tradice sepsána v 6. st. př. Kr. Lao-c´em. Kniha je základním dílem jak filozofického taoismu "tao-ťia", tak i taoismu religiózního "tao-ťiao".

Kniha obsahuje kromě taoistických myšlenek také myšlenky některých dalších filozofických směrů. Ústředními pojmy knihy jsou tao, cesta, ctnost, síla, neúmyslné jednání, nečinění "wu-wej" a návrat veškerenstva k jeho prapočátku. 

 

Velmi zajímavá je pasáž, kde "Tao-te-ťing" popisuje dobrého panovníka:

Nejlepší vládce je ten, o jehož existenci lid nic nezaznamená, neboť zasahuje do přirozeného průběhu věcí co možná nejméně. Redukuje zákony na minimum, čímž také klesá počet zločinců. Snaží se redukovat přání a touhy tím, že omezuje předměty žádostivosti. Pak nejsou srdce lidí zmatena, a může se dosáhnout jednoduchosti.