pět prvků

 

Čínsky wuxing, vyslovujeme "wu-sing", doslovně pět hýbatelů, pět ctností, pět prvků, pět fází proměny nebo pět sil.

 

Pět prvků řídí běh přírodních jevů. Nejsou to skutečné substance, ale abstraktní síly a symboly pro určité základní vlastnosti látek. Prvky se vzájemně ovlivňují, mohou se vzájemně podmiňovat i ničit. Dřevo podmiňuje oheň a zároveň přemáhá zemi, oheň podmiňuje zemi a přemáhá kov, země podmiňuje kov a přemáhá vodu, kov podmiňuje vodu a přemáhá dřevo a voda podmiňuje dřevo a přemáhá oheň. Poeticky lze říci, že dřevo živí oheň a z ohně vznikne popel (země), v zemi jsou ukryty kovy, na kovech se sráží voda a voda podmiňuje růst dřeva, které živí oheň a koloběh se neustále opakuje. Prvky jsou v jednotě a jsou na sobě závislé, v jednotě tvoří svět a vše v něm. Vzájemné vztahy mezi prvky jsou důležité také pro čínské lékařství, protože každému prvku jsou přiřazeny konkrétní orgány lidského těla a emoce.

 

Pět prvků a jejich vlastnosti

  • voda - vlhčí a sestupuje; voda dominuje v zimě a podmiňuje dřevo, prvek jara; sever, černá barva, slaná chuť, uši, kosti, močový měchýř, ledviny, strach; přiřazená čísla 1 a 6
  • oheň - hřeje a stoupá; dominuje v létě a podmiňuje zemi, prvek 3. letního měsíce; jih, červená barva, hořká chuť, jazyk, cévy, tenké střevo, srdce, obal srdce a tři ohně, radost; přiřazená čísla 2 a 7
  • dřevo - ohýbá se a znovu narovnává; dominuje na jaře a podmiňuje oheň, prvek léta; východ, zelená barva, kyselá chuť, oči, šlachy, žlučník, játra, hněv; přiřazená čísla 3 a 8
  • kov - je tvárný; dominuje na podzim a podmiňuje vodu, prvek zimy; západ, bílá barva, ostrá chuť, noc, ochlupení, tlusté střevo, plíce, truchlivost; přiřazená čísla 4 a 9
  • země - je úrodná; dominuje ve 3. letním měsíci a podmiňuje kov, prvek podzimu; střed, žlutá barva, sladká chuť, ústa, svaly, žaludek, slezina - slinivka, obavy; přiřazená čísla 5 a 10