Bhagavadgíta

 

Sanskrtsky doslovně "Zpěv Vznešeného".

Bhagavadgíta je součástí Mahábháraty a pro svůj filozoficko-náboženský rozměr je považována za evangelium hinduismu.

V díle přijímá válečník Ardžuna v předvečer rozhodující bitvy mezi Pánduovci a Kuruovci od svého božského vozataje Kršny základní poučení. Poučení probíhá na válečném poli, které je symbolem neustálého boje mezi dobrem a zlem uvnitř člověka, boje mezi jeho egem a jeho vyšší podstatou. Kršna poučuje Ardžunu o splynutí člověka s nejvyšší skutečností a ukazuje mu cesty, které vedou k tomuto cíli:

 

Ardžuna přijímá poučení od Kršny