Mahábhárata

 

Sanskrtsky doslovně "Velký epos (o boji) potomků Bharatových".

Spolu s Rámájanou patří Mahábhárata k významným dílům hinduistické literatury. Za autora eposu je považován mytický mudrc Vjása a pravděpodobně přispělo i mnoho dalších autorů, protože dílo vznikalo v období 5. - 2. stol. př. Kr.

Základním tématem eposu je boj mezi dvěma příbuznými rody Bharatovců, a to mezi zlými Kuruovci a ctnostnými Pánduovci o vládu nad královstvím, které mezi ně rozdělil slepý král Dhrtaráštra. Součástí eposu je také filozoficko-nábožensky založená Bhagavadgíta.