Čuang-c´

 

Čínsky zhuangzi, vyslovujeme "čuang-c´". Čuang-c´ byl čínský taoistický mudrc. Žil pravděpodobně v letech 369 - 286 př. Kr.  a o jeho životě není téměř nic známo. Víme však, že pocházel z města Meng ve starověkém státě Sung, byl ženatý a zastával nižší úřad, zdráhal se sloužit knížeti, a proto žil v chudých poměrech.  Stejně jako Lao-c´ je považován za zakladatele filozofického taoismu "tao-ťia".

Čuang-c´ je autorem stejnojmenné knihy známé také pod názvem "Opravdová kniha jižní květinové země". V knize mají ústřední postavení pojmy "tao""te", neúmyslné konání "wu-wej", dále kniha zdůrazňuje relativitu všech protikladů, identitu života a smrti a důležitost meditace k dosažení jednoty s "taem". V přírodě dochází k nepřetržité proměně všech jevů a charakter světa je iluzorní. Důvod lidských útrap je v rovnostářství institucí, které ignorují individualitu a zvláštnost jednotlivého. Kniha také odmítá jakékoli rozlišování mezi dobrem a zlem, protože pro ně neexistují žádná všeobecně platná měřítka k posouzení.