brahmanismus

 

Brahmanismus uctívá Brahmu jako stvořitele, který povstal ze zlatého zárodku.

V Rgvédu se vypráví, že nejprve vznikli bohové a od nich pak započal proces stvoření.

Brahma byl v rámci hinduistické svaté trojice Trimúrti zpočátku uctíván jako stvořitel světa. Součástí Trimúrti byl také Višnu jako Udržovatel života a Šiva jako Ničitel. Višnu a Šiva se však začali těšit větší úctě a Brahma byl později odsunut do pozadí.