upanišady

 

Slovo upanisad znamená sedět blízko někoho, přeneseně sedět u nohou guruových (guru =  učitel) a získávat tajné poznání.

Upanišady jsou závěrečnou částí textů šruti a tvoří myšlenkové vyvrcholení vědění véd. Jejich hlavním tématem je objasnění významu átmanu a brahma, jejich vzájemné totožnosti a poznání svaté slabiky ÓM.