tantra

 

V sanskrtu doslovné označení pro "osnovu, systém".

Tantra patří mezi základní kameny hinduismu.

Tantra považuje za střed svého učení božskou energii a tvůrčí sílu šakti, která se projevuje jako déví (bohyně) a představuje ženský aspekt božského principu.

Šakti je manželkou boha Šivy, pokud je Šiva zobrazován ve své laskavé podobě, je šakti zobrazována například jako bohyně Lakšmí, pokud je Šiva zobrazován ve své hrůzné podobě, bývá Šakti zobrazována například jako bohyně Kálí.

 

Tantrické školy se dělí na dva hlavní směry:

  1. cesta levé ruky (nečistá a nebezpečná vámáčára) - tato škola praktikuje sexuální výstřednosti a rituály
  2. cesta pravé ruky (dakšináčára) - tato škola prosazuje očistný rituál, přísnou duchovní kázeň a naprostou oddanost bohyni-matce šakti ve všech jejích podobách a aspektech

 

Každé tantrické pojednání a praxe by měli obsahovat náměty a metody, které jsou založeny na jógických systémech:

  • námět stvoření světa
  • námět zničení a zániku světa
  • vzývání boha v jeho mužském či ženském aspektu
  • získání nadpřirozených schopností
  • různé cesty, které vedou ke splynutí s nejvyšším principem a k tomu příslušné metody meditace

 

Tantra pracuje s čakry a kanály energie nádí v lidském těle prostřednictvím jógové praxe.