kokoška pastuší tobolka

čeleď: brukvovité (Brassicaceae)

 

Název

 

latinský název: Capsella bursa - pastoris (L.) Med.

lidové názvy: kaša, kaška, tašky, žebrácká kabelka, suchá Běta, babí kapsy, srdíčka, slouhovo thé, kapsička, kolduška, kopištálka, krvavá bylina, lopatička, mošna, pastýřská kapsička, penízek, portmonka

 

Popis

 

Kokoška je jednoletá (letnička) nebo přezimující rostlina, někdy žije dva roky a více let. U země vyrůstá růžice lyrovitě peřenosečných listů, ze které  vyrůstá  větevnatá lodyha. Lodyha může dosáhnout výšky až 50 cm. Lodyžní lístky jsou přisedlé, celokrajné až peřenolaločné, horní lístky jsou čárkovité a celokrajné. Má drobné bílé květy se čtyřmi korunními lístky, které rozkvétají od zdola nahoru. Kvete od časného jara až do podzimu. Plodem jsou typické srdčité a kožovité tobolky se semeny.

 

Výskyt

 

Kokoška je hojná rostlina a nalezneme ji téměř všude podél cest, na polích, loukách, mezích, v příkopech, křovinách a v zahradách.

 

Obsažené látky

 

Kvetoucí nať obsahuje glykosidy, třísloviny, tyramin, histamin, betain, cholin, acetylcholin, flavonoidy, saponiny, sirné látky a minerální látky.

 

Sběr a sušení

 

Sbírá se celá kvetoucí rostlina i s přízemní růžicí listů bez kořene od dubna do června kolem třinácté hodiny odpoledne. Kokošku můžeme sbírat i v pozdním létě až do listopadu, ale v tomto období obsahuje velké množství semen. Protože se kokoška nezapařuje a dobře sesychá, můžeme ji sušit přirozeným teplem na sušících platech v suché a vzdušné místnosti i ve vrstvě do 10 cm.

 

Přirozenost, moc a účinek

 

Kokoška je přirozenosti studené a suché, moci svrašťující a stahující.

 

Další zpracování

 

čaj

čerstvá rostlina

odvar

výluh

tinktura

prášek

čerstvá šťáva

 

!nadměrné a dlouhodobé užívání se nedoporučuje, protože kokoška může způsobit ochrnutí centrální nervové soustavy; u těhotných žen by její užívání mohlo vést k potratům, proto ji nesmí užívat vůbec!

 

               porost kokošky                               rostlina v detailu

                                                                           přízemní listy